Tłumaczenia poświadczone na język hiszpański

stemplowanie

Zajmujemy się tłumaczeniem:

  • aktów USC;
  • dokumentów prawnych;
  • aktów notarialnych;
  • dokumentów sądowych;
  • świadectw i dyplomów;
  • umów cywilnoprawnych, m.in. umów dotyczących kupna-sprzedaży;
  • innych dokumentów wymagających poświadczenia przez tłumacza przysięgłego.

Zawsze dotrzymujemy uzgodnionych terminów i warunków wykonania tłumaczenia. Zapewniamy poufność.

Jak określić, kiedy potrzebne jest tłumaczenie poświadczone?

Tłumaczenie poświadczone na ogół jest wymagane w przypadku dokumentów, które będą przedłożone w jakimkolwiek urzędzie, banku czy też u notariusza lub prawnika. Ewentualne wątpliwości w zakresie wyboru rodzaju tłumaczenia najlepiej wyjaśnić w miejscu, w którym będzie składany dokument.