Tłumaczenia poświadczone na język hiszpański

stemplowanie

Nasze biuro tłumaczeń zajmuje się tłumaczeniami poświadczonymi na język hiszpański:

 • aktów notarialnych: pełnomocnictw, poświadczeń pozostawania przy życiu, poświadczeń podpisu itd.;
 • aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczeń o stanie cywilnym, czyli dokumentów urzędu stanu cywilnego;
 • dokumentów sądowych;
 • dokumentów tożsamości takich jak paszporty, dowody osobiste, czy karty stałego pobytu;
 • umów cywilnoprawnych kupna-sprzedaży;
 • zaświadczeń lekarskich, świadectw kwalifikacji, umów o pracę, zaświadczeń o niekaralności oraz innych dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy za granicą;
 • dokumentów samochodowych;
 • dokumentów sporządzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Urząd Skarbowy, czyli deklaracji podatkowych, zaświadczeń o zarobkach, PIT-ów, zaświadczeń o rewaloryzacji rent i emerytur oraz innych dokumentów potrzebnych osobom zatrudnionym za granicą do rozliczenia się z urzędami polskimi;
 • dokumentów prawno-handlowych takich jak wyciągi z rejestru handlowego, statuty spółek, umowy handlowe, akty założycielskie spółek itp.;
 • świadectw szkolnych, dyplomów ukończenia studiów;
 • oraz innych dokumentów wymagających poświadczenia przez tłumacza przysięgłego. 

Na czym polega praca tłumacza przysięgłego?

Tłumacz przysięgły to osoba, która ma uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz aktów prawnych, takich jak umowy, zaświadczenia czy dyplomy. Praca tłumacza przysięgłego wymaga od nas nie tylko doskonałej znajomości języka obcego, ale także wiedzy z zakresu prawa i terminologii specjalistycznej. Jesteśmy odpowiedzialni za wierność tłumaczenia oraz jego zgodność z oryginałem, co potwierdzamy poprzez opatrzenie przekładu pieczęcią i podpisem tłumacza. Tłumaczenia poświadczone mają oficjalny charakter i są uznawane przez instytucje państwowe oraz sądy. Wykonujemy także tłumaczenia zwykłe i ustne.

Co wyróżnia nasze biuro tłumaczeń poświadczonych polsko-hiszpańskich

Tłumaczenia poświadczone polsko-hiszpańskie są niezbędne w wielu sytuacjach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej czy załatwianiem spraw urzędowych. Dlatego też wybór odpowiedniego biura tłumaczeń oraz tłumacza przysięgłego jest kluczowy dla uzyskania profesjonalnego i wiarygodnego tłumaczenia. Jako doświadczeni tłumacze przysięgli legitymujemy się odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, co ma odzwierciedlenie w wielu pozytywnych opiniach klientów. Ponadto oferujemy konkurencyjne ceny oraz terminowe realizacje zleceń. Jesteśmy dokładni i odpowiedzialni. Dlatego każdy zleceniodawca może mieć pewność, że otrzymane tłumaczenie poświadczone zostanie uznane przez odpowiednie instytucje.