Tłumaczenia ustne na język hiszpański

uśmiechnięta kobieta

Nasza oferta obejmuje:

  • tłumaczenia konsekutywne;
  • tłumaczenia konferencyjne – podczas konferencji, sympozjów i seminariów;
  • obsługę firm hiszpańskich podczas targów oraz rozmów handlowych;
  • tłumaczenie szkoleń pracowników i operatorów w zakładach produkcyjnych;
  • tłumaczenia przysięgłe podczas ceremonii zawarcia związku małżeńskiego;
  • udział w rozprawach sądowych w charakterze biegłego.