Tłumaczenia ustne

rozmawianie przez słuchawkę

Nasza oferta obejmuje:

  • tłumaczenia konsekutywne,
  • tłumaczenia konferencyjne – podczas konferencji, sympozjów i seminariów,
  • obsługę firm podczas targów oraz rozmów handlowych,
  • tłumaczenie szkoleń pracowników i operatorów w zakładach produkcyjnych,
  • tłumaczenia przysięgłe podczas ceremonii zawarcia związku małżeńskiego,
  • udział w rozprawach sądowych w charakterze biegłego.