Tłumaczenia ustne na język włoski

rozmawianie przez słuchawkę

Nasza oferta obejmuje:

  • tłumaczenia konsekutywne,
  • tłumaczenia konferencyjne – podczas konferencji, sympozjów i seminariów,
  • obsługę firm podczas targów oraz rozmów handlowych,
  • tłumaczenie szkoleń pracowników i operatorów w zakładach produkcyjnych,
  • tłumaczenia przysięgłe podczas ceremonii zawarcia związku małżeńskiego,
  • udział w rozprawach sądowych w charakterze biegłego.

Czym są tłumaczenia ustne?

Tłumaczenia ustne to proces przekładu wypowiedzi jednej osoby na język drugiej osoby w czasie rzeczywistym. Jest to forma tłumaczenia, która różni się od tłumaczeń pisemnych, w których tekst źródłowy jest przekładany na inny język w formie pisemnej. Tłumaczenia ustne odbywają się na żywo, co sprawia, że wymagają od tłumacza nie tylko biegłości w obu językach, ale także umiejętności szybkiego myślenia i podejmowania decyzji. Tego rodzaju przekład może być realizowany w różnych formach, takich jak tłumaczenie konsekutywne (po zakończeniu wypowiedzi), symultaniczne (w trakcie wypowiedzi) czy szeptane.

Przydatność tłumaczeń ustnych

Tłumaczenia ustne z języka włoskiego na język polski i odwrotnie są niezwykle przydatne w wielu sytuacjach. Przede wszystkim, umożliwiają one komunikację między osobami, które nie posługują się wspólnym językiem. W biznesie tłumaczenia ustne są kluczowe podczas negocjacji, konferencji czy szkoleń. W przypadku osób prywatnych usługi tłumacza ustnego mogą być pomocne podczas wyjazdów turystycznych, spotkań z rodziną czy załatwiania spraw urzędowych. Tłumaczenia ustne z języka włoskiego mają również zastosowanie w obszarze kultury i nauki, gdzie umożliwiają wymianę myśli i doświadczeń między przedstawicielami różnych krajów.

Jak tłumaczymy ustnie?

Nasza praca to nie tylko przekładanie słów z jednego języka na drugi. Musimy również uwzględniać kontekst wypowiedzi, kulturę oraz specyfikę obu języków. Przekład musi być nie tylko zrozumiały, ale także spójny z oryginalnym przekazem. Wymaga to od nas umiejętności analizowania sytuacji, szybkiego wyszukiwania odpowiednich słów czy fraz, a także elastyczności w podejściu do różnych tematów i sytuacji. Jako doświadczeni tłumacze musimy bardzo często podejmować decyzje w ułamku sekundy. Dlatego jesteśmy przygotowani na pracę w stresujących warunkach.