O nas – Biuro tłumaczeń Iberoitalia z Bielska Białej

Rafał Kordiak - Tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego

Wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/1558/06, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych PT TEPIS oraz wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Hiszpanii pod numerem 11278.

Jagoda Hojnacka-Kordiak - Tłumacz przysięgły języka włoskiego

Wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/627/07, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych PT TEPIS

Translacją zajmujemy się zawodowo od 2003 roku. Jako doświadczeni tłumacze przysięgli języka hiszpańskiego i włoskiego, wykonujemy tłumaczenia pisemne poświadczone i zwykłe oraz tłumaczenia ustne.

pisząca w notesie kobieta

Wykonując tłumaczenia powierzonych dokumentów gwarantujemy Państwu:

  • terminową realizację zleceń,
  • wysoką jakość tłumaczenia,
  • krótkie terminy realizacji,
  • zachowanie poufności.

Przy wykonaniu zleceń wymagających wiedzy specjalistycznej dodatkowo konsultujemy się ze specjalistami z różnych dziedzin m.in.: prawnikami, lekarzami, inżynierami.

 

REGULAMIN

 

uścisk dłoni

młoda para

Biuro tłumaczeń Bielsko-Biała

Nasze biuro tłumaczeń w Bielsku-Białej podejmuje się tłumaczeń poświadczonych, zwykłych i ustnych z języka włoskiego i hiszpańskiego. Zajmujemy również tłumaczenia ustne podczas rozpraw sądowych, negocjacji biznesowych czy spotkań międzynarodowych. Dzięki temu wspieramy osoby prywatne, firmy i instytucje w prowadzeniu spraw na arenie międzynarodowej.

Gwarancja jakości i rzetelności

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wysokich standardów etycznych i zawodowych. Nasze przekłady są precyzyjne i wierne oryginałowi. Ponadto dopowiadamy za zachowanie poufności informacji zawartych w dokumentach, które tłumaczymy. Dzięki temu klienci mogą mieć pewność, że ich dane są chronione i nie zostaną wykorzystane w niewłaściwy sposób. Dzięki naszej pracy osoby posługujące się różnymi językami mogą porozumiewać się ze sobą i prowadzić współpracę. Jesteśmy obecni na ważnych spotkaniach politycznych, gospodarczych czy naukowych, gdzie nasze umiejętności pozwalają na przełamywanie barier językowych i kulturowych.

Tłumacze przysięgli odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu systemu prawnego. Nasza praca pozwala na właściwe prowadzenie procesów sądowych z udziałem osób nieposługujących się językiem urzędowym danego kraju. Wspieramy instytucje i przedsiębiorstwa, ale również pomagamy osobom prywatnym w różnych sytuacjach życiowych. Nasze biuro tłumaczeń w Bielsku-Białej przekłada dokumenty takie jak akty urodzenia, małżeństwa czy dyplomy ukończenia szkoły, które pozwalają ubiegać się o pracę czy studia za granicą, a także zawierać międzynarodowe małżeństwa.