Tłumaczenia poświadczone na język włoski 

stempel

Zajmujemy się tłumaczeniami poświadczonymi na język włoski oraz z języka włoskiego na język polski. 

 • dokumentów urzędu stanu cywilnego: aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczeń o stanie cywilnym;
 • dokumentów tożsamości: paszportów, dowodów osobistych, kart stałego pobytu;
 • aktów notarialnych: pełnomocnictw, poświadczeń pozostawania przy życiu, poświadczeń podpisu, itd.,
 • dokumentów sądowych,
 • umów cywilnoprawnych dotyczących kupna - sprzedaży,
 • dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy za granicą: zaświadczeń o niekaralności, zaświadczeń lekarskich, świadectw kwalifikacji, umów o pracę, itd.,
 • dokumentów sporządzonych przez Urząd Skarbowy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych: deklaracji podatkowych, zaświadczeń o zarobkach, PIT-ów, zaświadczeń o rewaloryzacji rent i emerytur oraz innych dokumentów potrzebnych osobom zatrudnionym za granicą do rozliczenia się z urzędami polskimi, itd.,
 • dokumentów poświadczających wykształcenie – świadectw szkolnych, dyplomów ukończenia studiów,
 • dokumentów samochodowych,
 • dokumentów prawno-handlowych: wyciągów z rejestru handlowego, statutów spółek, umów handlowych, aktów założycielskich spółki, itd.,
 • innych dokumentów wymagających poświadczenia przez tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenie poświadczone na język włoski jest wymagane w przypadku dokumentów, które będą przedłożone w urzędzie, banku czy też u notariusza lub prawnika

Tłumaczenie poświadczone jest wymagane w przypadku dokumentów, które będą przedłożone w urzędzie, banku czy też u notariusza lub prawnika. Ewentualne wątpliwości w zakresie wyboru rodzaju tłumaczenia najlepiej wyjaśnić w miejscu, w którym będzie składany dokument.

Specyfika pracy tłumacza przysięgłego

Jako doświadczeni tłumacze przysięgli jesteśmy specjalistami, którzy zdobyli odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania tłumaczeń o charakterze urzędowym. W przypadku języka włoskiego tłumacz przysięgły musi wykazać się nie tylko doskonałą znajomością obu języków, ale także wiedzą z zakresu prawa, ekonomii czy kultury kraju, w którym mówi się danym językiem. Praca tłumacza przysięgłego wiąże się z dużą odpowiedzialnością, gdyż błędy w tłumaczeniu mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Zdajemy sobie sprawę, że tłumaczenia poświadczone z języka włoskiego odgrywają niezwykle istotną rolę w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, umożliwiając sprawne porozumiewanie się pomiędzy podmiotami obydwu krajów. 

Obszary działania tłumaczy przysięgłych języka włoskiego

Nasza praca tłumaczy przysięgłych języka włoskiego jest niezbędna w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Nasze usługi są wykorzystywane zarówno przez osoby prywatne, jak i instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa. Do najważniejszych obszarów działania tłumaczy przysięgłych należą między innymi tłumaczenia dokumentów prawnych, takich jak umowy czy akty notarialne, tłumaczenia finansowe, takie jak bilanse czy sprawozdania finansowe, a także tłumaczenia medyczne, naukowe czy techniczne. Uczestniczymy w procesach sądowych jako biegli, pomagając w komunikacji pomiędzy stronami. Ponadto przekładamy dokumenty urzędowe, takie jak zaświadczenia, certyfikaty czy pozwolenia, które mają być uznane przez władze obu krajów.