Tłumaczenia poświadczone

stempel

Zajmujemy się tłumaczeniem:

 • dokumentów urzędu stanu cywilnego: aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczeń o stanie cywilnym;
 • dokumentów tożsamości: paszportów, dowodów osobistych, kart stałego pobytu;
 • aktów notarialnych: pełnomocnictw, poświadczeń pozostawania przy życiu, poświadczeń podpisu, itd.,
 • dokumentów sądowych,
 • umów cywilnoprawnych dotyczących kupna - sprzedaży,
 • dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy za granicą: zaświadczeń o niekaralności, zaświadczeń lekarskich, świadectw kwalifikacji, umów o pracę, itd.,
 • dokumentów sporządzonych przez Urząd Skarbowy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych: deklaracji podatkowych, zaświadczeń o zarobkach, PIT-ów, zaświadczeń o rewaloryzacji rent i emerytur oraz innych dokumentów potrzebnych osobom zatrudnionym za granicą do rozliczenia się z urzędami polskimi, itd.,
 • dokumentów poświadczających wykształcenie – świadectw szkolnych, dyplomów ukończenia studiów,
 • dokumentów samochodowych,
 • dokumentów prawno-handlowych: wyciągów z rejestru handlowego, statutów spółek, umów handlowych, aktów założycielskich spółki, itd.,
 • innych dokumentów wymagających poświadczenia przez tłumacza przysięgłego.

 

Jak określić, kiedy potrzebne jest tłumaczenie poświadczone?

Tłumaczenie poświadczone jest wymagane w przypadku dokumentów, które będą przedłożone w urzędzie, banku czy też u notariusza lub prawnika. Ewentualne wątpliwości w zakresie wyboru rodzaju tłumaczenia najlepiej wyjaśnić w miejscu, w którym będzie składany dokument.