Tłumaczenia zwykłe na język włoski

para z włoską flagą

Tłumaczymy:

  • korespondencję prywatną,
  • dokumenty biznesowe i firmowe – zamówienia, umowy, faktury,
  • teksty użytkowe,
  • teksty marketingowe,
  • artykuły prasowe,
  • publikacje naukowe,
  • dokumentację techniczną, instrukcje obsługi,
  • strony internetowe.

Różnice między tłumaczeniami zwykłymi, a poświadczonymi

Tłumaczenia zwykłe na język włoski są wykonywane w sytuacji, gdy dany tekst nie wymaga poświadczenia przez tłumacza przysięgłego. Od tłumaczeń poświadczonych różnią się tym, że nie mają mocy prawnej i tym samym nie są dokumentami urzędowymi. Nie zawierają podpisów ani pieczęci tłumacza przysięgłego. Jednocześnie warto podkreślić, że nie ustępują jakością tłumaczeniom poświadczonym: są obiektywne, rzetelne i dokładne. Tłumaczenia zwykłe najczęściej sporządzane są w formie elektronicznej. Mogą być przekazywane Klientowi nawet w formie edytowalnego pliku tekstowego.